Events change history

Kontakt

Možno aj vy chcete prepísať dejiny vašej značky. Budovať jej imidž a spraviť z nej ozajstný lovemark. Táto zdanlivo dlhá jazda sa začína veľmi jednoducho. Stačí nás kontaktovať! Ale držte sa pevne, dejiny značiek prepisujeme závratnou rýchlosťou!

Kontaktné údaje

KONTAKTNÉ A FAKTURAČNÉ ÚDAJE
 

MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.

Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Mail: bratislava@mertel-events.com
Ukáž na mape

IČO: 35967412
IČ DPH: SK2022097077

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo: 38524/B

Číslo účtu: 2627803260/1100
IBAN: SK3211000000002627803260
SWIFT: TATRSKBX

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava 55
P.O. BOX 42, Slovenská republika

COUNTRY MANAGER
 

Lukáš Jesenský
Co-Founder CEO
+421 905 466 633
lukas.jesensky@mertel-events.com

NOVÝ BIZNIS
 

Dvere máme otvorené pre všetkých. Klopte a vstúpte do novej kapitoly vašich dejín.

brief.bratislava@mertel-events.com

CHCEŠ S NAMI MENIŤ DEJINY?

Ak si ambiciózny a chceš, aby si ťa dejiny pamätali, príď k nám. Mertel sa rád obklopuje ľuďmi so spoločným zmýšľaním a pracovným ekrazitom. Pošli nám svoje CV a motivačný list.

job.bratislava@mertel-events.com

CERTIFIKÁTY KVALITY
 

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva

ISO 18001

Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ISO 27001

Systém manažérstva bezpečnosti informácií